85563 libri

Sub ochii Occidentului (1)

Joseph Conrad

Categoria: Classici moderni

Editore: Nemira
Anno: 2008
Lingua: Italianoa
Rilegatura: Flessibile
512 pagine

ISBN 13: 9789731430959
ISBN 10: 9731430954

Romanul Sub ochii Occidentului, ap?rut pentru prima oar? în 1911 ?i considerat una din operele majore ale lui Joseph Conrad, evoc? ferocitatea unui regim autocratic, starea Rusiei ?i a reac?iilor morale ?i emo?ionale ale temperamentului rus sub presiunea abuzului tiranic. Dincolo de opiniile drastice despre caracterul rus, romanul se dovede?te a fi o replic? la Crim? ?i pedeaps? de Dostoievki.Razumov, un str?lucit student din St. Petersburg, preocupat mai ales de munca lui, de studii ?i de propriul viitor, afl? cu indiferen?? de asasinarea unui tiranic om de stat. Ajuns acas?, îl g?se?te chiar pe anarhistul criminal, colegul s?u, Victor Haldin, care se ascundea de justi?ie în apartamentul acestuia. Studentul Razumov îl tr?deaz? pe colegul Haldin, nu înainte de a avea conflicte mentale ?i ezit?ri destul de asem?n?toare cu cele ale lui Raskolnikov înaintea faptei. Ezit?rile, încerc?rile de debarasare, tr?darea ?i interogatoriul sunt ?i ele destul de dostoievskiene, transcrise îns? în alt spirit.„Sub ochii Occidentului relev? antipatia lui Conrad fa?? de Rusia autocratic? [...], o antipatie ce-?i g?sea metafizica în sondarea . Cu toate inten?iile polemice, calit??ile ?i coeren?a lui îl îndrept??esc la titlul de singurul roman dostoievskian notabil din literatura englez?.”Alexandru Vlad

-