86741 libri

L'ultima casa a sinistra (1)

Unni Lindell

Categoria: Thriller

Editore: Newton Compton
Anno: 2012
Lingua: Italianoa
Rilegatura: Rigida
384 pagine

ISBN 13: 9788854135680
ISBN 10: 8854135682

Z balkonu mieszkania na szóstym pi?trze wypada kobieta w ?rednim wieku. Samobójstwo? Kto? widzia? cie? m??czyzny w czapce za jej plecami. Zaraz potem znika bez ?ladu Lili Rudek, zatrudniona na lato do sprz?tania na kempingu pod Moss. Dziewczyn? n?ka?o nocami przeczucie, ?e jest ?ledzona. Za oknem jej domku przesuwa? si? cie? m??czyzny... Czy to przypadek, ?e w?a?ciciel kempingu mieszka w tym samym bloku co zabita kobieta?Akcja Cz?owieka mroku rozpoczyna si? w kilka miesi?cy po "Miodowej pu?apce". W?tek kryminalny splata si? z konfliktami mi?dzy do?wiadczonym, nieco konserwatywnym i sztywnym bohaterem dotychczasowych krymina?ów tej autorki, Cato Isaksenem, a now? pracownic? grupy ?ledczej, Marian Dahle, osob? impulsywn?, empatyczn? i niekoniecznie uznaj?c? regu?y drogi s?u?bowej. Ich nieporozumienia musz? jednak ust?pi? wobec nies?ychanie z?o?onej zagadki kryminalnej.

-