86884 libri

Gulliver's Travels [With CD (Audio)] (1)

Jonathan Swift

Categoria: Avventura, Classici moderni, Illustrati, Letteratura, Libri in lingua originale, Racconti, Scolastici

Editore:
Anno: 0
Lingua: Italianoa
Rilegatura: Flessibile
0 pagine

ISBN 13: 9788853000880
ISBN 10: 8853000880

“Gulliver’?n Gezileri gösteriyor ki, az da olsa akla yatk?n bir dünya görü?üne yeterince inanmak, muhte?em bir sanat eseri ortaya koymaya yetiyor.”–George Orwell ?ngilizce yaz?lm?? en iyi hiciv olarak görülen Gulliver’?n Gezileri, gemisi kaza yapm?? ve k?y?ya vurmu? Lemuel Gulliver’?n dört farkl? gerçeküstü diyara yapt??? yolculuklar? konu edinir: Küçük insanlar?n bulundu?u Liliput, devler diyar? Brobdingnag, mucizevi uçan ada Laputa ve zeki at ?rk? Houyhnhnm’lar ile onlar?n ilkel hizmetkârlar? olan insans? ?rk Yahoo’lar?n ya?ad??? tuhaf ülke. Her yolculu?unda yepyeni ki?ilerle tan???p yeni bak?? aç?lar? kazanan Gulliver, insanl??a ve insanl???n art niyetine, ahmakl???na, açgözlülü?üne, kibrine ve ba?nazl???na dair gerçeklerle yüzle?mek zorunda kal?r. Maceran?n, mizah?n ve felsefenin e?siz bir birle?imi olan Gulliver’?n Gezileri’yle birlikte Jonathan Swift, hem hiciv yoluyla insana asl?nda nas?l bir canl? oldu?unu gösteriyor hem de edebiyat tarihinin zamana kar?? koyan ba?yap?tlar?ndan birine imzas?n? at?yor.

-